وقتی پر از حرفی نمی دونی باید از کجا شروع کنی...اینجاست که با خودت می گی بهتره ننویسم...ره واقعا بهتره ننویسم...فکرم بیش از اندازه مشغوله وفضای ذهنم جوری پر هست که دیگه جایی برای درست فکر کردن باقی نمونده.... این روزها به یک دعا نیازمندم کارم داره یه جوری که چشمم میاد پیچ میخوره و من هنوز دلیلش رو نفهمیدم...ولی مثل همیشه مطمئن هستم که یه تغییری باید یکجا بدم تا کارم ردیف بشه اما هنوز نمی دونم کجا....

/ 1 نظر / 15 بازدید
دوست

باران رحمت خدا هميشه مي‌بارد، تقصير ماست كه كاسه‌هايمان را برعكس گرفته‌ايم.